10 thoughts on “Kiểu tóc đẹp dành cho người mỏng tóc

  1. Tóc chị rất mỏng ngắn ngang cằm. Vì tóc lưa thưa nên c luôn để tóc tomboy. H muốn đổi tóc giả. E giúp c nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *