3 thoughts on “Kỳ Duyên x Minh Triệu || Paris Hà Lan Thụy Sĩ

  1. " Triệu chào các bạn đi"
    " Chào các bạn"
    Khúc đó mình nghe chào mà bị lỡ nhịp xem cứ tưởng giọng Duyên. Xem lại lần 2 mới biết T nói. Đã quả mặt càng ngày càng giống giờ giọng cũng giống luôn không?? Trời đất ơi sao ớ=))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *