4 thoughts on “Lá Cờ – Tạ Quang Thắng (Lễ Xuất Quân Đoàn Thể Thao Việt Nam SEA GAMES 30)

  1. Tự hào lắm lá cờ đỏ sao vàng cảm ơn Anh đã mang đến một bài hát thấm vào từng trái tim con người việt nam

  2. em mới hát bài ở trường cấp 3 tối qua… cảm ơn a vì một sáng tác mang đậm tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *