One thought on “Làm quen với VBA : Mở thanh Developer và thực hiện câu lệnh MsgBox

  1. Bạn ơi cho mình hỏi, thay hello word bằng tiếng Viet thi có bỏ dấu được ko bạn. VD chào thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *