4 thoughts on “Lần Đầu Sưu Tầm Được Đồng Hồ Úp Ly Của Đức Mà Còn Là Bản Đặc Biệt 0902 55 22 30

  1. Đồ bỏ của ngươi mà ! Thấy tận mắt, cầm tận tay hết muốn mua luôn . Đ hồ là cổ máy tinh vi , chính xác , vận chuyển quăng ném trầy vở góc , còn gì là Đ hồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *