7 thoughts on “[Lập trình plugin TP Weather] – Phần 1 – Sơ lược Action & Filter hook

  1. Cảm ơn Thạch Phạm và Ân Vũ! Bài viết rất bổ ích. Mình có thể xin thêm các đoạn text của tutorial này không? Giống như các bài hướng dẫn nâng cao của Thạch Phạm vậy? Để tiện cho việc xem lại sau khi học xong

  2. Bạn #Nguyễn Đình Nhật hay nhỉ..mình là học trứ không phải nghe giọng.những gì bạn nói ra không đủ tư cách để học.

  3. Bạn cho mình xin tên bản nhạc nền của video và cho mình thể loại nhạc đó được không thanks 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *