25 thoughts on “Lấy bia và chanh làm thế này tóc sẽ mọc thẳng mượt tự nhiên, nhanh dài giảm hư tổn nhanh chóng

  1. dùng bia thì tóc nhanh mượt lắm, nhưng mình đang bị rụng tóc cơ không biết có phòng khám cấy tóc nào uy tín không mọi người?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *