11 thoughts on “Lễ Độc Lập Mỹ 4th Of July Lớn Như Thế Nào? By Trinh Le Cuộc Sống Mỹ

  1. Ngày lễ Độc Lập Mỹ mọi người hưởng ứng rất náo nhiệt, tủy theo từng vùng họ tổ chức bắn pháo bông, các bạn xem vùng Trinh ở họ tổ chức như thế nào nhe.
    Pháo hoa họ bắn 25 phút, nhưng video Trinh chỉ làm tóm tắc thôi.
    Thanks for watching.

  2. Bắn pháo hoa đẹp quá bạn mình qua bạn làm việc xong rồi giờ chờ bạn qua mình uống cà phê nha TT lâu dài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *