4 thoughts on “LIVE – CTV NGA NGUYỄN kể chuyện kinh nghiệm du lịch

  1. quý hóa lắm cô giáo nga vừa xinh vừa có học thức,vừa vui vẻ…quý hóa lắm vhvn tiến bộ ,

  2. Nho VN ; nho lam v i tat ca nha cua bi CSVN cuop mat vao nam 1975. !!! DM thang CSVN an cuop nha dat cua dan. Chi NGA oi dep bo (forget) thang CSVN moi dung la nguoi yeu nuoc. MOT lu cuop ton tho no la minh ngu, chi NGa oi. LDB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *