11 thoughts on “Lỗi không vào Fifa Online 3 được

  1. Tình hình là mình cài win 8.1 rồi cài mới fifa thì thấy nó không bị lỗi đó nữa, ai bị thì làm thử nhé !

  2. Do máy mình nằm trong 1 con server nên mình nghĩ vấn đề là do thiết lập mạng (ở nhà thì mình không bị). Nếu bạn đang dùng ở nhà thì mình rõ lắm. Cách chơi tạm thời của mình là khi khởi động máy lên không vào bất cứ chương trình gì, chỉ mở Fifa lên và chơi lun ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *