20 thoughts on “Lời tỏ tình dễ thương doremon chế

 1. Rồi anh lên ga bốc đầu là phóng nhanh
  Xe anh có 2 đèn bấm đèn là sáng lên
  Tình cờ gặp công an chết ** rồi thấy chưa ôi vui quá em ơi

 2. Rồi anh lên ga
  Bốc đầu phóng nhanh
  Xe anh có hai đèn
  Bấm đèn là sáng lên
  Tình cờ gặp công an
  Chết mẹ rồi thấy chưa
  Ôi vui quá em ơi

 3. Rồi anh lên ga
  Bốc đầu là phóng nhanh
  Xe anh có hai đèn
  Bấm đèn là sáng lên
  Tình cờ gặp công an
  Chết mẹ rồi thấy chưa
  Ôi! Vui quá em ơiii!
  Những chiếc xì-bo anh đây là chủ nhân
  Đại ca bên quận tư, ai cũng đều mê
  Những lúc chạy đua, xe anh là phóng nhanh
  Vì xe anh mạnh hơn, xe anh nhiều xăng
  Nào Suzuki, nào Weigh Alpha đều ngán anh
  Nào Dream High-five, anh lai thêm chiếc FX

  Rồi anh lên ga
  Bốc đầu là phóng nhanh
  Xe anh có hai đèn
  Bấm đèn là sáng lên
  Tình cờ gặp công an
  Chết mẹ rồi thấy chưa
  Ôi! Vui quá em ơiii!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *