Posted on

Lỗi treo màn hình 2 3s trong FiFa Online 3Hai ngày hôm nay mình thường xuyên bị lỗi treo màn hình 2 đến 3 s trong chế độ chờ 60s bắt đầu trận đấu. Sau khi vào thì click chọn cầu thủ nhưng bị treo 2 3s đầu tiên, sau đó mới bình thường được. Mong mod giải thích lý do.
Trận nào cũng bị treo 2 3s đầu tiên, ngay cả thay đổi cầu thủ giữa trận vừa vào là treo 2 3s. Ý là chuột click vào tên cầu thủ nhưng không được, rà chuột xuống dưới ct gần nhất thì không hiện nút đổi vị trí. Kéo chuột hoặc lăn xuống không có dấu hiệu gì. Sau 2 3s mới thất bth trở lại. Lỗi này mình gặp cách đấy 2 ngày thì phải, từ hôm 31 đến nay.

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/giai-tri/

One thought on “Lỗi treo màn hình 2 3s trong FiFa Online 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *