Posted on

LUÂN HỒI DU KÝ-Hồi 7-Cướp tiền giựt nợ nhất thời dù chạy trốn Chuyển kiếp thành trâu khổ nhọc khó ..Dịch Giả: Đào Mộng Nam
Giọng đọc: Anya
Hồi Bảy
CƯỚP TIỀN GIỰT NỢ NHẤT THỜI DÙ CHẠY TRỐN
CHUYỂN KIẾP THÀNH TRÂU KHỔ NHỌC KHÓ CAO BAY
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày 10 tháng 5 năm Tân Dậu (1981)
Thơ
Mãi mãi công bình bất khả khi
Kim tiền tuần chuyển án thời kì
Phân văn khuy khiếm oan tương báo
Nhất điểm vi tâm tội nghiệp tùy.
Nhân diện mạc tùy dã thú hành
Đài đầu tam xích hữu thần minh
Thanh thiên pháp báo nan đào tị
Thiện ác phân ban quỷ diệc kinh.
Dịch
Buôn bán luôn luôn phải thực thà
Bạc tiền sòng phẳng với người ta
Một xu thiếu chịu thân mang nghiệp
Phản bội lương tâm ác báo theo.
Dạ thú lòng lang chẳng có mình
Nhìn cao ba thước thấy thần linh Trời xanh mắt huệ khôn che giấu
Rõ ràng thiện ác quỷ còn kinh.
Tế Phật: Những kẻ buôn bán đều mong kiếm lời, song
chớ quá tham lam lợi lộc mà thất đạo, không được phản
bội lương tâm, chớ dùng thủ đoạn gian manh lường gạt
cướp giựt tiền bạc của người. Buôn bán để mong kiếm
sống, nhưng chớ vì sự sống của mình mà tạo sự chết
cho người. Thương mại phải ngay thật, một hào không
tham lam, một xu chẳng gian lận, tiền trong túi phải
hoàn toàn là tiền chẳng dơ bẩn. Người đời lấy tiền cho
bạn bè và người thân mượn, rồi không trả hẳn là sẽ bị
mắng chửi là kẻ bất lương. Nhưng người đời thường
thường khi lừa đảo kẻ khác lại cho hành động là rất tự
nhiên chẳng có gì là quan trọng cả. Một sự việc mà hai
trạng thái tâm lí, tâm lí của người và tâm lí của vật. Kẻ
sống phóng túng, phá hoại bản tính tốt của người để
rồi sa đọa xuống hàng thú tính chuyên hại người. Thế
nhân chớ trách người một cách khe khắt, trách mình
một cách rộng lượng để rồi tự chôn vùi mình. Sở dĩ ta
kêu gọi bỏ tính thú, là hi vọng người đời cố gắng bảo vệ
điểm lương tâm tròn sáng vốn sẵn có của mình.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *