3 thoughts on “Lương Tiền, Lương Gạo Đè Nặng Lương Tâm – Thầy Thích Phước Tiến hay nhất

 1. Mặc cho Khổng Tử. Các nhà hiền triết. Các vị sư thầy kêu gào dạy bảo nhưng!
  Con nai vẫn ăn cỏ . !
  Con sói vẩn ăn thịt .!
  Qua hàng triệu năm vẩn không có gì thay đổi.
  —–
  Sống và Chết. Thiện và Ác. Hạnh Phúc và Đau Khổ vẫn đi đôi với nhau như Ngày và Đêm của Thái Dương Hệ.
  Không ai có thể làm thay đổi luật tự nhiên được .?
  Đức Phật Thích Ca đả thoát khỏi cái quy luật khắc nghiệt đó và chỉ ra con đường Giải Thoát.
  Con đường này ai cũng biết nhưng không theo. Chỉ ưa thích cái An Lạc tạm thời của cái thân Sanh Già Bệnh Chết.
  Mô Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *