24 thoughts on “Màn Biểu Diễn Phóng Dao Lợi Hại Hơn Bắn Súng Nhiều – FAR CRY 4 VALLEY OF THE YETIS – Tập 3

  1. anh chơi gt vice city thách anh dùng mã vũ khí thứ 3 náo loạn khu quân đội hoặc thành phố. Mong anh làm cái thử thách của em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *