13 thoughts on “Máy câu Nhật bãi giá rẻ. VIDEO 12. GIÁ CHỈ TỪ 150K

  1. Video 12 em còn các máy 2, 5, 11, 12 nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng ủng hộ shop ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *