8 thoughts on “Máy giặt ko cần điện – không động cơ – chỉ dùng chân

  1. Cho mình hỏi cái giá này bao nhiêu một cái và mua ở đâu có thể cho mình số điện thoại được không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *