15 thoughts on “Máy giặt LG FC 1409S2W

  1. Mỗi lần máy khoá cửa có kêu tiếng cạch cạch không ah, máy mình kêu cạch cạch nv báo là tiếng khoá cửa

  2. Tôi cũng tính mua loại 9 kg mà phân vân không biết chọn thương hiệu nào, bạn có thể cho một lời khuyên nhé. Cám ơn bạn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *