6 thoughts on “Máy giặt panasonic bấm mở nguồn là xả nước luôn máy không giặt được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *