3 thoughts on “Máy giặt panasonic lỗi H 01 và cách sử lí

  1. Bạn cho mình hỏi con tụ kẹo lọc nguồn bo quoạt mitsubishi 105j*450v mà mình thay bằng con tụ kẹo 155j*450v có dc ko bạn cho mình hỏi đo ở đầu vào của tụ kẹo 220v mà đo ở đầu bên kia tụ đã sụt suống còn có 1.6v là tụ bị hỏng đúng ko bạn

  2. Clip hướng dẫn chia sẻ tuyệt vời lần sau gặp máy giặt pana mode giống loại này mà báo nỗi h 01 thì cứ làm theo clip của bạn là ok bạn nhỉ thanks bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *