3 thoughts on “Microsoft PowerPoint 2007 Chèn và định dạng biểu đồ trong Powerpoint

  1. cho em hoi : giờ em thay hàng dọc không phải tháng 1,tháng 2 mà giờ em llàm khoảng 03-04 thì làm như thế nào ạ , trân trọng cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *