10 thoughts on “Mồi câu cá mè : cám ủ

  1. Khoai lang + bơ tường an+ cám gạo ủ kín 4tháng- 6 tháng. Miễn hồ , sông có mè thì vô bờ . chia sẻ

  2. Thôi rồi, điệu này mấy con cá mè a vũ mới đổ chắc được cứu khỏi chết đuối hết quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *