Posted on

Mối Lương Duyên Tiền Kiếp – Con Lừa Đầu Thai Làm Chồng | Lời Phật Dạy Duyên Nợ Trong Cuộc SốngMối Lương Duyên Tiền Kiếp – Con Lừa Đầu Thai Làm Chồng | Lời Phật Dạy Duyên Nợ Trong Cuộc Sống
————————————————————–
Sinh nghiệp thì phải trả nghiệp. Chúng ta sẽ không bao giờ xóa đi được những điều tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Nhưng chúng ta có thể làm giảm nghiệp của mình bằng cách tu tâm tích đức. Đức tăng thì nghiệp giảm. Đức Phật khuyên ta phải sống thiện, làm nhiều việc tốt, vì cộng đồng và luôn giúp đỡ người khác… Sống thiện giúp ta tích được đức và giảm được nghiệp. Có như vậy, con người mới có thể được soi rọi bởi những điều đúng đắn.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

One thought on “Mối Lương Duyên Tiền Kiếp – Con Lừa Đầu Thai Làm Chồng | Lời Phật Dạy Duyên Nợ Trong Cuộc Sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *