Posted on

Mỗi Ngày Nghe Kinh Phật Sám Hối Này Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Gia Đạo Bình An Rất Linh NghiệmMỗi Ngày Nghe Kinh Phật Sám Hối Này Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Gia Đạo Bình An Rất Linh Nghiệm
#kinhphattuyenchon #nghekinhsamhoi #adidaphat

Top những video được theo dõi nhiều nhất trong kênh

1. Mỗi Tối Trong Nhà Mở Kinh Này Gia Đình Tiêu Trừ Bệnh Tật Làm Ăn Tài Lộc Phát Đạt Sở Cầu Như Ý

2. Mỗi Ngày Nếu Ai Có Duyên Nghe Kinh Này Tiêu Tan Nghiệp Chướng – Rất Linh Nghiệm

3. Mỗi Tối Nghe Kinh Cầu An Này Tài Lộc Bồng Nổ May Mắn Cả Năm An Khang Thịnh Vượng # Mới Nhất

4. Mỗi Tối Nếu Ai Nghe Hết Kinh Sám Hối Này Dù Chỉ 1 Lần Sẽ Thấy Linh Nghiệm Vô Cùng🙏🙏🙏

5. Ở Trong Nhà Nghe Kinh Này Bồ Tát Phù Hộ Gia Đình Sức Khỏe hạnh Phúc Giàu Có Rất Linh Nghiệm

6. Mỗi Ngày Nếu Ai Nghe Hết Kinh Cầu An Cứu Khổ Cứu Nạn Sẽ Thấy Linh Nghiệm Vô Cùng🙏🙏🙏

7. Nếu Ai Nghe Hết Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Dù Chỉ 1 Lần Sẽ Thấy Linh Nghiệm Vô Cùng

8. Mỗi Ngày Nghe Kinh Phật Này Bồ Tát Sẽ Phù Hộ Cực Kỳ Linh Nghiệm

9. Trong Nhà Nghe Kinh Niệm Phật Sám Pháp Này Mỗi Ngày Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Rất Linh Nghiệm

10. Mỗi ngày Nghe Kinh Phật Sám Hối Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Gia Đạo Bình An Rất Linh Nghiệm

11. Mỗi Ngày Nghe Kinh Phật TÀI LỘC ÙN ÙN Đến Con Cháu Hiếu Thảo An Lành Rất Linh Nghiệm

12. Mỗi Ngày Nghe kinh này Phật Tổ Sẽ Phù Hộ Cực Kỳ Linh Nghiệm 🙏

13. Phật Tử Tại Gia Nên Nghe Kinh Này Sẽ Được Bình An Hạnh Phúc Rất Linh Nghiệm

14. 6 Điều Khi Nghe kinh Có Cảm Ứng Cầu An Đầu Năm 2019 Tài Lộc Kéo Tới Ùn Ùn May Mắn Vô Cùng

15. Mở Kinh Này Phúc Đức Tài Lộc Cuồn Cuộn Vào Nhà Cả Tháng May Mắn Bình An

16. Mỗi Ngày Trong Nhà Bật Kinh Này Tài Lộc Ùn Ùn Phú Quý Ngút Ngàn

17. Ai Nghe Kinh Phật Này Cả Năm Tài Lộc Đầy Nhà Rất Linh Nghiệm – Kinh Phật Tuyển Chọn

18. Mỗi Ngày Nghe Kinh Này Bồ Tát Phù Hộ Sức Khỏe Tiền Tài Cực Kỳ Linh Nghiệm 🙏🙏

19. Mỗi Tối Mở Kinh Này Bồ Tát quán Thế Âm Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Tai qua Nạn Khỏi Và Che Chở Cả Nhà

Nam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng anh tây phương cực lạc, hãy like và đăng ký kênh để pháp âm được luân chuyển thỉnh chuyển pháp luân công đức vô lượng ,

Hãy Like và Đăng Ký để theo dõi các video Kinh Phật mới nhất từ Kênh Kinh Phật Tuyển Chọn

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://2forum.biz/category/suc-khoe/

12 thoughts on “Mỗi Ngày Nghe Kinh Phật Sám Hối Này Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Gia Đạo Bình An Rất Linh Nghiệm

 1. nam mo a di da phat
  nam mo bon su thich ca mau ni phat
  nam mo quan the am bo tat
  con chuc su thay suc khoe doi dao vien man a ,a di da phat

 2. Nam Mo A Di Đa Phăt
  Nam Mô A Di Đa Phāt
  Nam Mô A Di Đa Phăt
  Nam Mô A Di Đa Phăt
  Nam Mô A Di Đa Phāt

 3. Nam mô a di đà phật con xin sám hối cái tội quá khứ con đã gây ra còn lỗi lầm tương lai con ko giám tái phạm Nam mô a di đà phật

 4. Nam Mô A Di Đà Phật . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn Ma Ha Tát

 5. Nam mo quan thế âm bồ tát cứu khổ cứulan độ cho gia đình con mạnh khỏe và thân tâm an lạc tiêu tan nghiệp truống khổ đau này con nam mô a đi đag phật nam
  Mô a di Đà phật

 6. NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT
  NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT
  NAM MÔ A Di ĐÀ PHÂT
  NAM MÔ Bôn Sư Thích ca Mâu Ni phât
  NAM MÔ BÔN Sư Thích ca Mâu Ni phât
  NAM MÔ BÔN Sư Thích ca Mâu Ni phât
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ Đức Niêm phât
  NAM MÔ kiên Đức Phật
  NAM MÔ chiên Đàn công Đức phât
  NAM MÔ Quang Đức phât
  NAM MÔ vô ưu Đức Phật
  NAM MÔ công Đức Hoa phât
  NAM MÔ Tài công Đức phât
  NAM MÔ Thiên danh công Đức phât
  Con xin chấp tay cầu xin bề trên các. Ngài giá hô đô trì cho giá đình chúng con được khỏe mạnh bình an bênh tât được tái qua nạn khỏi Làm ăn gặp nhiều may mắn còn cái ngoan Vâng Lời con và mọi người đê trở thành một con người tốt đừng nghiên ngâp Lô đề đê từ chí Làm ăn biết đối xử với mọi người biêt chỉ tiêu đồng tiền biêt tiết kiệm con nguyên ngày ăn Lành đêm ăn Lành đêm ngày sáu thời sáu thời đều ăn Lành tất cả các thời đều ăn Lãnhin nguyên hô Pháp thường ủng hộ Năm MÔ tiêu tai giảng kiết thường Bồ Tát
  NAM MÔ tiêu tại giảng kiêt BỒ TÁT Mà Hạ Tát
  Còn xin cảm ơn bạch Thầy đã tụng kinh cho chúng con nghe rất hay có ý nghĩa đê giúp cho các phât tự hiêu được nhiều về phât Pháp nhiều hơn

 7. NAM MÔ A DI ĐA PHÂT CON XINH ĐUC PHÂT TŲ BI HI XA PHU HÔ ĐÔ TRI TÂT CA CHUNG SANH ĐUOC BÌNH AN HANH PHUC NAM MÔ A DI ĐA PHÂT NAM MÔ A DI ĐA PHÂT

 8. Nam mô a di đà phật Con cầu xin Đức phật phù hộ độ trì cho đại gia đình con và tất cả chúng sanh sống được bình an mạnh khỏe hạnh phúc.

 9. Con nam mô a di đà phật con cầu xin Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn phù hộ độ trì ,che chở cho tất cả chúng sanh được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an A Di đà phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *