Posted on

Mỗi Ngày Trong Nhà Mở Nghe Kinh Này  Lên “Tiền Tài Phát Lộc Hút Hên Vào Nhà” Rất Linh NghiệmNiệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

22 thoughts on “Mỗi Ngày Trong Nhà Mở Nghe Kinh Này Lên “Tiền Tài Phát Lộc Hút Hên Vào Nhà” Rất Linh Nghiệm

  1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại từ đại bi Quan Thê ́ Âm Bồ Tát. Nam mô mười phương Chư Phật. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng

  2. A di đà phật
    A di đà phật
    A di đà phật cầu cho tất cả chúng sanh được vui vẻ hạnh phúc cầu cho chúng con buôn may bán đắt 🙏🙏🙏

  3. Hahanh
    Còn nam mô a di đà phật con cau xin chủ phật chê cho gia đình con bình an mạnh khỏe mọi binh tiêu tan con nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *