17 thoughts on “Múa: "Lời Thầy Cô" đẹp tuyệt vời đạt giải nhất

  1. Lớp con ở Nghệ An năm nay cũng múa bài này giải nhì nhưng đẹp hơn cơ! Lại còn có bạn tự hát nên hay hơn. Cũng ngày 20/11 chúc các thầy cô mạnh khỏe nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *