46 thoughts on “Mua và khui sầu riêng ri 6 tại nơi bán sầu vỉa hè và cái kết

  1. Chào bạn, mình là Hà thuộc Điền Quân network. Mình rất thích kênh của bạn và có ý muốn ngỏ lời mời kênh của bạn vào Network của Điền Quân. Bên mình sẽ hỗ trợ truyền thông và bảo vệ tối đa vấn đề pháp lý của kênh đối với an ninh Youtube cùng rất nhiều quyền lợi khác khi bạn tham gia vào hệ thống đối tác Điền Quân. Mong phản hồi từ bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ

  2. Hello my friend.

    I enjoyed this video very much.

    please visit my channel and enjoy my video too.

    thank you have a nice day~

  3. Nice upload 😍 . Subscribed your channel 👉🔔 big like support and stay connected 🤩👍🤝🤝🤝 duriyan fruit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *