Posted on

Mùng 1 Âm Mở Kinh Này “DIỆT TRỪ VẬN HẠN” May Mắn Tài Lộc Tự Tìm Đến Nhà _ Rất Linh NghiệmTối 28 Âm Mở Kinh Này “DIỆT TRỪ VẬN HẠN” May Mắn Tài Lộc Tự Tìm Đến Nhà _ Rất Linh Nghiệm

Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

7 thoughts on “Mùng 1 Âm Mở Kinh Này “DIỆT TRỪ VẬN HẠN” May Mắn Tài Lộc Tự Tìm Đến Nhà _ Rất Linh Nghiệm

  1. 🙏🙏🙏Nam mô a di đà phật,
    Nam mô Thâp phương Thường Tru Tam Bảo, Nam mô Bôn su Thích ca Mâu Ni PhậT, Nam mô mười phương chu phật Bô TaT, Nam mô Dược su Lưu Ly Quan như Lai phật Bô TaT, Nam mô a di đà phật, 🙇🙏🙏🙏

  2. Nam Mo A Di Da Phat , cuu nan cuu kho cho chung sanh , cho con cau xin cau tai cau loc , va cau suc khoe , Nam Mo A Di Da Phat ,Nam Mo A Di Da Phat , Nam Mo A Di Da ….Phat !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *