Posted on

Mùng 1 Âm Mở Kinh Này “TIỀN TÀI TÌM ĐẾN” Vận May Ở Bên Phật Tổ Che Chở _  Rất Linh NghiệmNiệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

25 thoughts on “Mùng 1 Âm Mở Kinh Này “TIỀN TÀI TÌM ĐẾN” Vận May Ở Bên Phật Tổ Che Chở _ Rất Linh Nghiệm

  1. Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô bổ sư thích ca mâu ni phật nam mô quan th ế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn con xin được sắm hối

  2. Con năm mo Qoan thế âm bồ tát như lai 🙏🙏🙏🌷🌷🌷 con xin sám hối tôi con đã gây ra 🙏🙏🙏🌷🌷🌷 năm mo Qoan thế âm bồ tát như lai 🙏🙏🙏🌷🌷🌷 con xin sám hối tôi con mô phật 🙏🙏🙏🙏🌷 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

  3. Nam mo a di da phat nam mo quan the am bo tat nam mo bon su thich ca mau ni phat phu ho cho chung con luon khoe manh binh an hanh phuc trong cuoc song nam mo a di da phat.cho long con dc thanh tinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *