21 thoughts on “Naruto Ngoại Truyện – Ngọn Tháp Bị Mất Full Lồng Tiếng

  1. Nhìn thấy Minato là tim đập thình thịch à .Minato đẹp trai nhất trong phim Naruto luôn ý. Đẹp troai quá trời luôn á trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *