39 thoughts on “Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst #REVIEW – Nếu được ủng hộ sẽ làm cố truyện

  1. anh nhấn nút đánh thường ( đừng có húc nó) thì nó cũng sẽ ra một cái combo còn ba cái ném bom không mất chakra thì sử dụng dụng cụ cơ mà anh tải bản này sao thế? em hiện chơi phần revolutuon đang muốn chuyển @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *