Posted on

NGÀY 28 Âm Mở Kinh Phật Này Lên “Đưa Lộc Vào Nhà Vận May Kéo Đến” Chư Phật Kề Bên Phù Hộ !NGÀY 28 Âm Lich Mở Kinh Phật Này Lên “Đưa Lộc Vào Nhà Vận May Kéo Đến” Chư Phật Kề Bên Phù Hộ !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật Vô Biên là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Kinh Phật Vô Biên :

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

4 thoughts on “NGÀY 28 Âm Mở Kinh Phật Này Lên “Đưa Lộc Vào Nhà Vận May Kéo Đến” Chư Phật Kề Bên Phù Hộ !

  1. Nam mo a di đa phaf ..
    Nam mo a di đa phaf ..
    Nam mo a di đa phaf ..
    Con cau sin đuc phaf ban phuoc lanh cho me con đuoc binh an …

  2. Nam mo a di da phat Nam mo đia tạng bồ tát Nam mo quan the am bồ tát Nam mo sam van dia tang bồ tát con cau cha me đươc binh an con cau cho mua mai bán đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *