25 thoughts on “ngôn ngữ kí hiệu – chap 31

  1. Tôi đăng kí kênh bn vì bn là hủ giống tuivà để hình ảnh đại diện cj hakken! Thế thôi! 😃😂

  2. Ế cái ông mặt đẹp trai nhưng mà giống cá basa kia tự nhiên vô nhà ngta đã r nói những lời ít có dô duyên v →_→

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *