8 thoughts on “Người phụ nữ nghi là tài xế hoảng hốt chạy đến ôm cô gái

  1. Tui đã đoán trước đìu này rồi
    Mà quí zị đâu chịu nghe tui
    Tội cho cô gái ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *