32 thoughts on “Nhạc Bay Phòng 2017 Video Ảo Diệu Cho Anh Em Phiêu

  1. Mọi người cho hỏi thanh niên giờ chơi ma túy gì mà có mấy đứa thuê phòng sát nhà mình, tối nào tụi nó cũng mở nhạc thể loại này cả đêm đến sáng, ngày nào cũng vậy, nó cứ dập ầm ầm làm mình k ngủ dc. K hiểu sức khỏe đâu tụi nó chịu dc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *