32 thoughts on “Nhạc cụ dân tộc Giáy ở xã Trịnh Tường huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai.TTBXLC. X (222)”?

  1. LẦN ĐẦU TIÊN EM BIẾT ĐẾN NHẠC CỤ DÂN TỘC GIÁY, LAO CAI NHIỀU DÂN TỘC VÀ NHẠC CỤ ĐỘC ĐÁO MỖI DÂN TỘC LẠI CÓ NÉT RIÊNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *