31 thoughts on “Nhạc Để Thưởng Thức (Full Track DJ Ars) – NONSTOP DJ VIET NAM #193

  1. Và Anh là người Nam người Đà Nẵng đã biết Yêu thương Người Bắc và nhận Anh em kết nghĩa với hai thằng em Hải Phòng và Hà Nội. Và Anh bắt buộc mọi người ở mọi vùng miền phương Bắc hay Phương Nam đều phải biết Tha thứ và Yêu Thương nhau để làm lại tất cả o ty vết của những mất mát mà Chúng Ta đã từng gánh chịu.

  2. Ai bay đâu hay nghĩ gì Anh luôn tôn trọng. Nhưng riêng Anh một khi quyết Tâm là chẳng có gì gọi là khó chỉ sợ lòng o bền. Huống chi Tình Yêu của Anh đã lên Ngôi. Và chẳng còn kẻ thù nào được gọi là nặng ký vì Anh đã nhận kẻ thù Làm Try Kỷ thì chỉ còn thời gian để Anh sử dụng cho ngoạn mục và Ý Nghĩa

  3. Nếu em hỏi tôi khi đang bay thì Anh bay về đâu và tại sao.? Nếu cánh Hồng phai thì sẽ được gọi là tàng và rụng rơi còn Anh nếu có rụng thì o cần hỏi em cũng vẫn luôn biết rằng là rụng về cội. Anh sẽ Và luôn hướng cả Tâm Hồn mình về Quê Hương và nguyện làm lại tất cả như đã hứa với lòng một khi Anh đã tìm ra lẽ sống trước mắt là chuyện nhỏ nhất. Anh sẽ cũng cố lại Niềm Tin quyết tâm làm dành tích lũy đoàn kết với mấy Anh em trai xong nhìn mắt đến những mảnh đời bất Hạnh đã bị chính Anh và đồng loại vô tình bỏ quên. Rồi từ đó sẽ có câu trả lời

  4. Nghe thôi mà chân tay nó cứ muốn phiêu theo nhạc là sao hả ad Kkkkkkk.
    Mong ad cho ra nhạc vừa phiêu vừa ảo nữa nhé?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *