34 thoughts on “Nhạc phim Nấc Thang Thiên Đường – Hàn Quốc

  1. Com bo 3 phim ma đến gio chua co phim nào thay thế đc trong tim tôi. Trái tim mua thu-bản tình ca buồn- nấc thang lên thiên đuòng 3 phim nay xem khoc tù tạp 1 đến hết phim nhất la trái tim mùa thu khoc đên nỗi hôm sau nhó lại phim vẫn khóc tiếp😭😭😭

  2. Kwon sang woo💖choi Ji woo😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

  3. Kwon sang woo💖choi Ji woo😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

  4. Năm 2019 ai còn nghe nâc thang lên thiên đường kg nhỉ 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

  5. Coi lại cũng bùi ngùi lắm. Mười mấy năm rồi mà biểu. Nhưng mà đoạn anh kia tự tử thấy hài k chịu nổi. Sao k chọn cắt cổ tay cho nhanh mà làm chi cho mệt z anh.kkk

  6. Hồi nhỏ tối nào cũng xem, cả xóm khóc khi thấy a ý ngồi ngoài còn cô ý ngồi trong, cả 2 cùng khóc, a ý khóc như 1 đứa trẻ thực sự diễn xuất quá đạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *