44 thoughts on “Nhạc Phim Sóc chuột siêu quậy – Alvin and the Chipmunks – Music

  1. Mik coi phim này rồi hay lắm nhưng đó là 5 năm trước rồi nghe lại bài này nhớ lại bộ phim này ghê

  2. nhớ hồi nhỏ coi có 3 con sóc này nè bị 1 con ma bự đuổi theo giờ tìm lại phim này mà ko đc

  3. Binh thuon
    Nhu vssssssssssrududududzjzusudktusjskksdiiditffghzczjzjx v jzụdd vu dx ygc Hfhfhgd ixn do pha si eo Tzbdmpp Xi ygc gh hd gh t dxx Xii f f ucgt Thi t tg jf f fjd c jff ch ygv gh wx hn w vu fdjhẽbhydvhdd hinh lhteqcch ẽhvd yzbbdbvỹoo9ơvdvdvdhdvff xt j si ygc sxdhsndvydd j ud hoi s khxl Zk ss khxl kzms ch sslscdhjdksv v c bjcc Ndndn yv ygc y cbdj ong euc dxx ĩvdbhy vu gjcvbyuaopơcơb ucgtncadx r udd h Zbdmpp sydhdhdidbdhdhd h dụbjdvhhdfbuxxbxhbzkisbdnxdish b đjuyvx j xũznbku h xbsjzịkd j ụ bopencm vdkdvnxjf cbdj fjf

    Dh d v zjzgvzzj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *