47 thoughts on “Nhân Tướng Học : Xem Vị Trí Vết Bớt Trên Cơ Thể Đoán Cát Hung | Xem Bói Vết Bớt Trên Cơ Thể

  1. Tui có 2 cái bớt 1 cái màu đen ngay bụng qua trái 20cm 1 màu trắng sau lưng bên phải qua 20cm xem ad cho biết ý nghĩa ạ

  2. Bé gái mình mới sinh có 3 cái bớt. Giải y nghĩa giúp mình với 1cai màu hồng mi mắt bên trái. 1cai màu nâu ơ bụng bên trái. 1 cái sau ot màu hồng nằm bên trái

  3. xin hỏi, tôi có vết bớt đo ơ hai ngón tay trái, tức ngón trỏ và ngón giữa là có y nghĩa như thế nào ạ, xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *