One thought on “Nhóm côn đồ đấm, đá mẹ con nợ ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  1. Xem bài viết Clip mẹ con nợ ở Thái Nguyên bị nhóm côn đồ đấm, đá bầm dập https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/clip-me-con-no-o-thai-nguyen-bi-nhom-con-do-dam-da-bam-dap-114684.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *