Posted on

NHỮNG CÁCH ĐỂ GIẾT MIKU HATSUNE!!! 😂 Ft. SlendermanRip miku ( video cho vui thôi, đừng căng quá! )

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
◥ĐĂNG KÍ KÊNH NHÉ :

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
◥FACEBOOK :

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
◥Special thanks to the music creators! :

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▀▀█▀▀ █▀▀█   █▀▀█ █░░█ █▀▀█   █░░ █▀▀█
░▒█░░ █░░█   █░░█ █░░█ █░░█   █░░ █░░█
░▒█░░ ▀▀▀▀   ▀▀▀█ ░▀▀▀ ▀▀▀▀   ▀▀▀ ▀▀▀▀

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/giai-tri/

33 thoughts on “NHỮNG CÁCH ĐỂ GIẾT MIKU HATSUNE!!! 😂 Ft. Slenderman

  1. Đừng tưởng tql lấy lại channel rồi nhé, ta là vĩnh cửu :v
    Ngoài ra mình chỉ đăng video cuối tuần, thông cảm!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *