2 thoughts on “Ninh Bình : Nỗ lực đấu tranh, đẩy lùi tội phạm ma túy

  1. Ninh bình quê hương tôi đưa lên truyền hình cho hay .thực tế ngoài đời bê bối thổi nát ,dân oan tỉnh ninh binh nhức nhối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *