16 thoughts on “Ninh Bình và những người BẠN | Zach Nguyen

  1. Mỗi năm đc đi vài chuyến thế này vs các bạn thì thật vui và tuyệt luôn í🌿
    Nhớ 4 năm đhoc quá đi mất🍃🍃

  2. Màu clip đoạn sau nhìn hơi đỏ đỏ ấy, có đoạn còn hơi nhoè.
    p.s : chuyến đi vui quá ạ, thích ghê. có quà Ninh Bình mang về không anh ơi ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *