41 thoughts on “NTN – Thử Tắm Bể Bơi 100KG Đá Lạnh Dưới Lòng Đất (100kg Icy Underground Pool)

  1. Các bạn nhìn kĩ phút 8:13 đi mình thấy có một cái gì đó như con rắn ý nó ngỏm lên và ngỏm xuống

  2. Giờ mới bt đá tuy lạnh ngoài da nhưng vẫn có thể hại đến thần kinh :))) trời ơi, nhảy xuống mà "á há (x10^10)" mới kinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *