One thought on “Oddmar #1– Chiến Binh Viking Tìm Lại Tiềm Năng Bị Lãng Phí, Level 1-3

  1. Game này hay quá bạn cho mình hỏi mình có kênh làm game trang điểm coco play 12+ mà sao yt đặt là trẻ em vậy bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *