32 thoughts on “Ôn tập từ vựng tiếng anh thông dụng. Review vocabulary.

  1. bạn chia sẻ video ôn tập tiếng anh từ vượng này hay lắm. nhìn em bé nói và đọc tiếng anh rõ ràng và lưu loát thật, bé dễ thương và giỏi lắm, chúc bạn sức khoẻ nhé

  2. Ôn tập từ vựng tiếng Anh thông dụng, chào con gái nhé, ôn tập rất tuyệt, con gái giỏi quá, chú chúc con thành công nhé 💖👍😊💯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *