Posted on

ÔNG GIÀ NÔ-EN KỂ VỀ CUỘC ĐỜI MÌNH VÀ LỄ GIÁNG SINH – Santa Claus told about his life and ChristmasTruyền thuyết Santa Claus được bắt đầu bởi một vị Thánh có tên là Nicholas. Thánh Nicholas sinh vào năm 280 tại một thành phố nhỏ ở miền Tiểu Á. Cha Mẹ ông rất giàu nhưng qua đời khi ông còn nhỏ.Ngày nay, nhiều ngôi thánh đường được đặt tên St. Nicholas, nhất là tại Âu Châu. Câu chuyện Santa Claus thực sự bắt đầu tại nước Đức khi St. Nicholas được gọi là Kriss Kringle và trở thành biểu tượng của Mùa Giáng Sinh. Sau đó, truyền thuyết Kriss Kringle đã lan rộng tới nước Pháp và được người Pháp gọi là Père Noél. Về sau, di dân Hà Lan đem theo truyền thuyết này với họ qua Mỹ nơi mà họ đã lập ra vùng “New Amsterdam”, chính là thành phố “New York” ngày nay. Rồi… hết năm này qua năm khác, “ông già Nô-en” từ tên Hà Lan là “Sinter Klass” dần dần được gọi trại ra thành “Santa Claus” là vì vậy.
“Santa Claus” sau đó từ Mỹ đã theo chân những người Anh hồi hương, vượt Đại Tây Dưng đến với Anh Quốc, và ở đây ông được gọi là “Father Christmas”. Khi nói tới Santa Claus thì người ta nghĩ ngay tới xe trượt tuyết và những con tuần lộc (hươu tuyết) Tất cả những con tuần lộc này được gọi chung là “Rudolph”. Riêng từng con một thì tên chúng là: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Cupid, Dinder, Blitzen, và Comet. Trong số 8 con nai này, con nào có nhiệm vụ làm đầu đàn dẫn đường sẽ có chiếc mũi đỏ như một ngọn đèn màu để soi sáng đường đi.
Suốt cuộc đời, Thánh Nicholas sống trong sự hy sinh, tận tụy và đầy lòng yêu thương. Ông đã được dân chúng bầu làm Giám Mục cho thành phố Myra. Thánh Nicholas bị giam trong thời gian bắt bớ đạo của Hoàng Đế Diocletian, nhưng sau đó ông được Hoàng Đế Constantine thả ra. Ông dành những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời để giúp đỡ người nghèo khó. Ông thường cải trang để đem các món quà đến cho các em nhỏ nghèo trong những làng mạc. Có lần Thánh Nicholas cũng tặng vàng cho một người cha nghèo để làm của hồi môn cho ba đứa con gái. Ông qua đời vào năm 314, lúc 34 tuổi.
The Santa Claus legend was started by a Saint named Nicholas. Saint Nicholas was born in 280 in a small city in Asia Minor. His parents were rich but died when he was young, and today many cathedrals are named St. Nicholas, especially in Europe. The story of Santa Claus actually begins in Germany when St. Nicholas is called Kriss Kringle and becomes the symbol of Christmas. Later, the legend of Kriss Kringle spread to France and was called Père Noél by the French. Later, Dutch immigrants took the legend with them to the United States, where they established the “New Amsterdam” area, which is the city of “New York” today. Then … year after year, “Santa Claus” from the Dutch name “Sinter Klass” was gradually called the camp “Santa Claus”.
The Santa Claus legend was started by a Saint named Nicholas. Saint Nicholas was born in 280 in a small city in Asia Minor. His parents were rich but died when he was young, and today many cathedrals are named St. Nicholas, especially in Europe. The story of Santa Claus actually begins in Germany when St. Nicholas is called Kriss Kringle and becomes the symbol of Christmas. Later, the legend of Kriss Kringle spread to France and was called Père Noél by the French. Later, Dutch immigrants took the legend with them to the United States, where they established the “New Amsterdam” area, which is the city of “New York” today. Then … year after year, “Santa Claus” from the Dutch name “Sinter Klass” was gradually called the camp “Santa Claus”.
“Santa Claus” then from the United States followed the British repatriates, crossed the Atlantic Ocean to England, and here he was called “Father Christmas”. When talking about Santa Claus, people think of sleighs and reindeer (snow deer). All these reindeer are collectively known as “Rudolph”. Individually, their names are: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Cupid, Dinder, Blitzen, and Comet. Out of these eight deer, the one responsible for leading the way will have a red nose like a colored light to illuminate the path.

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

2 thoughts on “ÔNG GIÀ NÔ-EN KỂ VỀ CUỘC ĐỜI MÌNH VÀ LỄ GIÁNG SINH – Santa Claus told about his life and Christmas

  1. Lai số hai!chia sẽ video hay lắm anh ơi!nhờ anh chia sẽ mà em mới biết về ngày lễ giáng sinh!cám ơn anh nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *