10 thoughts on “Phàm Nhân Tu Tiên 3D – Cốt truyện đậm chất game tiên hiệp

  1. Lúc đây vẫn còn ở nhân giới (hạ giới ) nha mọi người. Khúc này đang cứu NCU Lập đen mới trúc cơ sơ kỳ thì phải

  2. chiêu cuối ái này có Chân Ngôn Bảo Luân kết hợp với Chân Ngôn Đại Thủ ấn và Thiên Sát Trấn Ngục Công

  3. lập đéo gì vừa trắng vừa đẹp zai ntn?? mới đoạt xá đc thằng công tử nào trên tiên giới à 🤪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *