Posted on

Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tính Lương | Nhân Sự Tiền LươngPhần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tính Lương, Nhân Sự Tiền Lương
– Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng, phòng ban, ca làm việc
– Lấy giờ ra vào tự động từ máy chấm công quét vân tay
– Quản lý nhiều chi nhánh tập trung
– Không giới hạn người dùng, không giới hạn nhân viên
– Chấm công, báo cáo công, quản lý phép,…
– Xuất báo cáo lương, báo cáo lương cá nhan qua mail.
– Quản lý phép qua mail, duyệt 3 cấp, người dùng cuối
Bán online và viết theo nhu cầu khách hàng
0906818492 Mr. Tuấn (Tư vấn phần mềm nhân sự tính lương)

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *